Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm các quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Trong đó có các sai phạm về, vận chuyển, xử lý thu gom bùn thải thông thường. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những vấn đề liên quan đến bùn thải thông thường nhé.

Bùn thải thông thường là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/4/2015 Về quản lý chất thải và phế liệu thì bùn thải thông thường có thể hiểu là chất thải ở thể sệt được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác VÀ không thuộc danh mục chất thải nguy hại hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại.

Hiện nay Danh mục chất thải nguy hại và yêu cầu kỹ thuật liên quan được quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về Quản lý chất thải nguy hại.

Phân loại bùn thải thông thường

Dựa vào nguồn gốc phát sinh, có thể tạm phân bùn thải thông thường thành hai loại:

 • Bùn thải sinh hoạt: là bùn thải phát sinh từ sinh hoạt như bùn do nạo vét từ kênh rạch, ao hồ…, bùn từ các bể thải sinh hoạt gia đình như nhà vệ sinh, hay bùn từ hệ thống xử lý nước thải của các tòa nhà, chung cư…
 • Bùn thải công nghiệp: là bùn thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh như bùn thải từ các hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất bia, nước giải khát, các nhà máy dệt, nhuộm…

Quy định cơ bản về thu gom bùn thải thông thường

Việc thu gom bùn thải phải đảm bảo một số quy định cơ bản sau:

 • Bùn thải phải được thu gom theo tuyến để đến điểm tập kết, điểm trung chuyển, nơi xử lý bùn thải thông thường. Tuyến đường đi phải được xây dựng theo lộ trình rõ ràng và phải được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 • Bao chứa, các thiết bị, dụng cụ lưu, chứa bùn thải phải làm từ nguyên liệu phù hợp và có kích cỡ đảm bảo ao toàn trong thời gian lưu trữ.
 • Quá trình thu gom và vận chuyển bùn thải không được làm rơi vãi, rò rỉ hay gây phát tán mùi. Cơ sở thu gom, vận chuyển bùn thải phải chịu trách nhiệm về việc rơi vãi, rò rỉ, phát tán mùi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, mỹ quan công cộng trong suốt quá trình thu gom, vận chuyển.
 • Cơ sở thu gom, vận chuyển bùn thải phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nhân lực, thiết bị, phương tiện chuyên dụng để thu gom, vận chuyển bùn thải thông thường. Các phương tiện, thiết bị lưu giữ bùn thải phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định pháp luật. Thời gian thu gom, vận chuyển phải đảm bảo theo quy định.
 • Bùn thải phải được chuyển giao cho cơ sở đủ điều kiện xử lý chất thải theo quy định.

Lưu ý: Việc thu gom, vận chuyển bùn thải được áp dụng thống nhất đối với trường hợp từ khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa và các trường hợp ngoài khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất.

Công nghệ xử lý bùn thải thông thường

Tùy đặc tính của từng loại bùn thải, chúng ta có thể lựa chọn công nghệ xử lý chất thải sau:

 • Công nghệ chế biến phân hữu cơ.
 • Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh (đối với công nghệ này, việc phục hồi, tái sử dụng diện tích sau khi đóng bãi chôn lấp phải đảm bảo các yêu cầu: trước khi tái sử dụng mặt bằng phải thực hiện khảo sát và đánh giá những yếu tố về môi trường liên quan; Trong thời gian chờ tái sử dụng lại mặt bằng của bãi chôn lấp bùn thải sinh hoạt thì việc xử lý nước rỉ rác, khí gas phải tiếp tục thực hiện bình thường; theo dõi các biến động môi trường tại trạm quan trắc sau khi chấm dứt hoạt động bãi chôn lấp bùn thải sinh hoạt thông thường).
 • Công nghệ sản xuất sản phẩm từ các thành phần có ích trong bùn thải.
 • Các công nghệ khác thân thiện môi trường.

Tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải

Việc lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải thường theo tiêu chí sau:

a.   Về kinh tế

 • Lựa chọn công nghệ xử lý sao cho phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình, doanh nghiệp.
 • Hơn nữa, phải lựa chọn công nghệ đảm bảo khả năng tiêu thụ bùn thải trong từng trường hợp.

b.   Về công nghệ

 • Công nghệ được lựa chọn phải đảm bảo năng suất xử lý số lượng bùn thải.
 • Ưu tiên các công nghệ tự động hóa, nội địa hóa dây chuyền thiết bị và các cộng nghệ đã được cơ quan chức năng phê duyệt về quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

c.    Về môi trường

 • Đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Tiết kiệm diện tích đất được sử dụng.
 • Tiết kiệm năng lượng.
 • Ưu tiên các công nghệ tái tạo năng lượng trong quá trình xử lý và các công nghệ thân thiện môi trường.

Xử lý vi phạm về thu gom bùn thải thông thường không đúng quy định

 • Xử lý hành chính: Tùy theo tính chất, mức độ, các hành vi vi phạm về thu gom bùn thải thông thường sẽ bị xử lý. Mức phạt tiền cũng như các hình phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Xử lý hình sự: Hành vi xử lý bùn thải thông thường không đúng quy định còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 235 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 58 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13).
Theo quy định bùn nạo vét kênh mương buộc phải giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý
Theo quy định bùn nạo vét kênh mương buộc phải giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý

Trách nhiệm của đơn vị xử lý bùn thải thông thường

 • Thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình xử lý bùn thải thông thường khi cơ quan chức năng yêu cầu.
 • Lập văn bản bàn giao bùn thải, nhật ký vận hành hệ thống xử lý. Các hợp đồng, văn bản liên quan việc xử lý bùn thải phải được lưu giữ trong thời hạn 05 năm để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Đảm bảo hệ thống xử lý bùn thải đáp ứng yêu cầu, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định pháp luật.

Ngoài các quy định trên, các cơ sở xử lý bùn thải công nghiệp thông thường còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Các thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ bùn thải phải đáp ứng được yêu cầu, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định pháp luật.
 • Sử dụng hệ thống quản lý môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 trong 02 năm kể từ khi đi vào hoạt động.
 • Thực hiện kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường.
 • Các công trình tại cơ sở xử lý phải đảm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định pháp luật.
 • Cơ sở xử lý bùn thải công nghiệp thông thường phải được cơ quan chức năng xác nhận đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi chính thức thực hiện xử lý bùn thải công nghiệp thông thường.
 • Phải có chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường.
 • Thông báo (bằng văn bản) cho cơ quan chức năng để xác nhận hoàn thành công trình về bảo vệ môi trường trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ khi chấm dứt hoạt động.

Công ty thu gom bùn thải thông thường uy tín và giá rẻ?

Công ty vệ sinh môi trường Phú Ngọc với bề dày hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Đơn vị là địa chỉ tin cậy của hàng trăm hộ gia đình và cơ sở kinh doanh lớn nhỏ cả nước. Công ty được đánh giá là đơn vị làm việc uy tín – chuyên nghiệp – chất lượng và có giá cả luôn rẻ nhất so với thị trường.

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty Phú Ngọc bao gồm:

 • Thu gom – xử lý nước thải, bùn thải thông thường.
 • Lắp đặt – sửa chữa các đường ống cấp thoát nước gia dụng và công nghiệp.
 • Hút bùn nạo vét cống rãnh, cống thoát nước.
 • dịch vụ hút sên bùn ao hồ
 • Hút hầm cầu, nạo vét hố ga, cống rãnh.
 • Thông tắc nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất.
 • Chống mùi hôi cho nhà vệ sinh, mùi hôi của cống rãnh – hầm cầu
 • Dịch vụ chống thấm cho các công trình mái lợp trần nhà..
 • Dịch vụ làm hợp đồng thu gom – xử lý nước thải, thông hút bảo trì các hệ thống cấp và thoát nước cho các công ty, khách sạn, nhà hàng, chung cư cao tầng, bệnh viện và trường học.
 • Và các vấn đề vệ sinh môi trường khác.

Xem thêm : Bảng giá thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp không nguy hại

Sử dụng dịch vụ thu gom bùn thải thông thường của công ty Phú Ngọc, quý khách sẽ nhận được mức giá dịch vụ rất cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường. Ngoài ra đơn vị còn có các chế độ ưu đãi đến 30% cho tất cả các khách hàng thân thiết. Vì vậy khi đến với công ty Phú Ngọc quý khách hàng sẽ nhận được: sự hài lòng nhất về giá cả và chất lượng phục vụ.

Như vậy bài viết đã giúp các bạn hiểu thêm về các loại bùn thải thông thường, đồng thời giúp bạn có được địa chỉ đáng tin cậy để xử lý các vấn đề về chất thải, bùn thải, vệ sinh môi trường hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn có gặp bất kỳ một sự cố nào về thu gom bùn thải nói riêng và các vấn đề vệ sinh nói chung thì hãy nhấc máy lên gọi cho số số Hotline: 0844888812 của công ty vệ sinh môi trường Phú Ngọc nhé. Quý khách sẽ nhận được sự tư vấn hỗ trợ và sử dụng dịch vụ vệ sinh tốt nhất. Chúc các bạn luôn may mắn!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.